MEDNARODNO BALETNO TEKMOVANJE IN TEKMOVANJE KOREOGRAFSKIH MINIATUR 2021 BO OBJAVLJENO PO DOLOČITVI DATUMA TEKMOVANJA V LETU 2021

Datum tekmovanja TUTU 2021 bo določen z ozirom na aktualno stanje, vezano na panedmijo novega koronavirusa
TUTU 2021