JAVNO POJASNILO NA OČITKE, VEZANE NA DISKVALIFIKACIJO UDELEŽENKE TUTU 2020

Spoštovani!

Na številne očitke predvsem na družbenem mediju Facebook, ki jih organizator in člani strokovne žirije spletnega baletnega tekmovanja TUTU 2020 prejemamo zaradi diskvalifikacije ene same tekmovalke, katere imena zaradi varovanja osebnih podatkov ne navajamo, podajamo naslednjo utemeljitev.

Na spletni strani in v razpisu baletnega tekmovanja TUTU 2020 je jasno zapisano, da se baletno tekmovanje TUTU v letu 2020 izvede na način spletnega tekmovanja, in sicer zaradi aktualnih razmer, ko se pouk v baletnih šolah ne izvaja oziroma poteka na daljavo. Čeprav razpis določa, da prostor v katerem tekmovalci izvajajo svoj tekmovalni program ni določen, izbira pa je prepuščena tekmovalcem samim, to še ne pomeni, da tekmovalci oziroma njihovi mentorji lahko kršijo odlok Vlade RS o ukrepih za preprečevanje širjenja novega koronavirusa in nalezljive bolezni Covid-19. Tega organizator v razpisu sicer ni izrecno zapisal, vendar pa je jasno, da je vsakdo dolžan upoštevati navodila NIJZ in Vlade RS. Tekmovalka, ki jo je diskvalificirala strokovna žirija in ne organizator tekmovanja, je edina izmed vseh udeležencev spletnega tekmovanja TUTU 2020 izvajala svoj tekmovalni program v dvorani javne baletne šole, in sicer ne ob prisotnosti članov skupnega gospodinjstva ampak ob fizični prisotnosti svoje učiteljice oziroma mentorice.

Če bi strokovna žirija tolerirala nastop tekmovalke v dvorani javne baletne šole in ob prisotnosti mentorice, ki ni oseba iz njenega skupnega gospodinjstva, bi z dovoljevanjem kršitev ukrepov Vlade RS le te kršila tudi sama, ob tem pa pristala tudi na uveljavljanje neenakih pogojev vizavi ostalih tekmovalcev spletnega baletnega tekmovanja TUTU 2020, ki so svoj tekmovalni program izvajali v svojem domačem okolju. Če strokovna žirija tekmovalke nebi diskvalificirala, bi torej delovala diskriminatorno.

Diskvalificirana tekmovalka je na generalki, ki je potekala na daljavo v spletni prisotnosti izključno organizatorja dan pred pričetkom tekmovanja 17.12.2020, svoj tekmovalni program izvedla v prostorih domačega okolja, in sicer najprej v domači baletni dvorani, nato pa zaradi slabe internetne povezave v fitnes studiu. Pri tem je organizator od starša tekmovalke zahteval pojasnilo o lokaciji tako baletne dvorane kot fitnes studia, ter prejel pojasnilo, da se tako baletna dvorana kot fitnes studio nahajata v domu, v katerem tekmovalka prebiva. V primeru, da bi tekmovalka tudi na samem tekmovanju svoj program izvajala v domačem okolju, in sicer ne glede na to v katerem prostoru, ob tem pa seveda brez proisotnosti učiteljice oziroma mentorice, razpisna določila tekmovanja nebi bila kršena in strokovna žirija tekmovalke zagotovo nebi diskvalificirala.

Posebej začudenja vredno pri javnih očitkih ne le učiteljice oziroma mentorice diskvalificirane tekmovalke ampak tudi drugih oseb, ki so poučevali oziroma še poučujejo v državnih baletno izobraževalnih inštitucijah oziroma imajo svoje privatne baletne ali plesne šole pa je dejstvo, da prav osebe, ki so dolžne ne le spoštovati ampak tudi skrbeti za izvajanje ukrepov Vlade RS in priporočil NIJZ ugotavljajo, da bi morala strokovna žirija spletnega baletnega tekmovanja TUTU 2020 tolerirati in nespoštovati ukrepe Vlade RS, diskvalificirane tekmovalke pa nebi smela diskvalificirati. Jasno je, da pisci takšnih očitkov ne izkazujejo le nekorektnosti vizavi ostalih udeleženk in udeležencev spletnega baletnega tekmovanja TUTU 2020, pač pa javno spodbujajo k nespoštovanju ukrepov Vlade RS, kar je prav tako zaskrbljujoče.

Ob upoštevanju vseh dejstev Organizacijski odbor baletnega tekmovanja TUTU 2020 ugotavlja, da gre za zavajajoč poizkus diskriminacije baletnega tekmovanja TUTU 2020 ter organizatorjev le tega.

Ker je spletno baletno tekmovanje TUTU 2020 dogodek javne narave, je organizator vse sume kršitve, vezane na nespoštovanje ukrepov Vlade RS za preprečevanje širjenja novega koronavirusa in nalezljive bolezni Covid-19 dolžan prijaviti pristojnim organom. V nasprotnem bo namreč ob ugotovitvi kršenja odlokov Vlade RS materialno odškodninsko odgovornost nosil organizator kot pravna oseba ter člani Organizacijskega odbora kot fizične osebe.

Organizacisjki odbor TUTU 2020

V vednost:
– NIJZ
– Inšpektorat za zdravje

Priloge:
– Javni zapisi, vezani na očitke o diskvalifikaciji tekmovalke na spletnem baletnem tekmovanju TUTU 2020

BALETNO TEKMOVANJE TUTU 2020

18. in 19. december 2020

SPLETNO TEKMOVANJE ZARADI AKTUALNIH RAZMER

Zaradi aktualnih razmer, vezanih na epidemijo novega koronavirusa in nalezljive bolezni Covid-19, ko se v baletnih šolah pouk izvaja na daljavo in ko je delo baletnih ansamblov večinoma prekinjeno, smo se v Organizacijskem odboru odločili, da baletno tekmovanje TUTU v letu 2020 zastavimo nekoliko drugače in ga izvedemo preko spleta (online).

USTVARJALNO, ZABAVNO, KORISTNO...

KAKO JE ZASTAVLJENO BALETNO TEKMOVANJE TUTU 2020?

Baletno tekmovanje TUTU 2020 spodbuja ustvarjalnost učencev in dijakov baleta v starosti od 9 do 19 let.

POGOJI ZA SODELOVANJE NA SPLETNEM BALETNEM TEKMOVANJU TUTU

  • Starost tekmovalcev je od 9 – 19 let.
  • Tekmovalci koreografijo za tekmovanje pripravijo sami na podlagi določil v razpisu.
  • Tekmovalci sami izberejo kostum, edina omejitev glede kostuma je ta, da mora biti skladen z baletnimi standardi.
  • Prostor za nastop ni določen, izbira je prepuščena tekmovalcem.
  • Prostor je lahko kakršnekoli velikosti.
  • Tekmovalci lahko tako svoj nastop izvedejo v kateremkoli prostoru stanovanja ne glede na velikost (npr. 1m x 1m ali več).
  • Pogoji kot so baletni pod itd. niso zahtevani.
  • Strokovna žirija bo ocenjevala pretežno ustvarjalnost tekmovalcev.
  • Strokovna žirija bo tekmovalcem neposredno po njihovem nastopu podala oceno in predloge.

KAKO POTEKA SPLETNO TEKMOVANJE TUTU 2020?

Spletno baletno tekmovanje TUTU 2020 bo potekalo preko spletnega programa ZOOM.

Tekmovalci bodo lahko svoj nastop prenašali preekt kateregakoli snemalnega medija: mobilni telefon, računalniška kamera, video kamera …

Vsa navodila za uporabo bodo tekmovalci prejeli pred pričetkom tekmovanja.