RAZPIS

BALETNO TEKMOVANJE TUTU 2021 & TEKMOVANJE KOREOGRAFSKIH MINIATUR 2021


I.

Tekmovanje je mednarodno. Znotraj posameznih kategorij tekmovalci tekmujejo v mednarodni in hkrati nacionalni – slovenski konkurenci.


II.

LOKACIJA, TERMIN IN ORGANIZATOR BALETNEGA TEKMOVANJA TUTU 2021:

Gledališka in koncertna dvorana Lendava

Datum: 22. – 24. oktober 2021

Organizator tekmovanja je Društvo baletnih umetnikov Slovenije v sodelovanju z Gledališko in koncertno dvorano Lendava.


III.

ORGANIZACIJA TEKMOVANJA

Organizacijski odbor Društva baletnih umetnikov Slovenije 

 1. Tomaž Rode, predsednik
 2. Mirjana Šrot
 3. Matjaž Marin

POTEK / PRAVILA BALETNEGA TEKMOVANJA TUTU 2021  in TEKMOVANJA KOREOGRAFSKIH MINIATUR 2021

Tekmovanje bo potekalo na dveh nivojih: ljubiteljskem in profesionalnem.

Tekmovalce lahko na tekmovanje prijavijo: 

 • baletno-izobraževalne inštitucije (baletne šole, društva, akademije …),
 • profesionalne baletne ustanove in druge pravne osebe s področja baleta (gledališča, profesionalne baletne skupine …)
 • društva in druga združenja ter skupine s področja baleta in plesa,
 • fizične osebe ali tekmovalci sami, pri čemer posamezni tekmovalec ne zastopa baletnoizobraževalne inštitucije pri kateri se izobražuje oziroma pravne inštitucije pri kateri deluje.

Na tekmovanje se lahko prijavijo in tekmujejo: 

 • vsi baletni plesalci ne glede na nacionalnost ali rezidenčnost, ki se redno izobražujejo na področju baleta in plesa v Republiki Sloveniji
 • vsi baletni plesalci ne glede na nacionalnost ali rezidenčnost, ki se redno izobražujejo na področju baleta in plesa v tujini
 • vsi baletni plesalci ne glede na nacionalnost ali rezidenčnost, ki redno delujejo na področju baletne umetnosti v Republiki Sloveniji 
 • vsi baletni plesalci ne glede na nacionalnost ali rezidenčnost, ki redno delujejo na področju baletne umetnosti v tujini

Omejitev, ki velja za kategoriji VI. Bordo in VII. Zlata: tekmovalke/tekmovalci, ki so v kategorijah bodisi VI. Bordo ali VII. Zlata na enem od preteklih baletnih tekmovanj TUTU osvojili prvo mesto ali Grand prix, se na tekmovanje v taisti kategoriji ne morejo prijaviti, lahko pa v njej sodelujejo kot partner izven tekmovalne konkurence.


IV/1.

Ljubiteljsko: 

Tekmujejo lahko:

 • učenci baletnih šol, ki pouk baleta obiskujejo do trikrat tedensko, tako v zasebnih kot v javnih baletnih šolah;

IV./2

Profesionalno: 

Tekmujejo lahko:

 • učenci zasebnih ali javnih baletnih šol, društev, konservatorijev, visokošolskih in višješolskih baletnih ustanov, ki obiskujejo pouk baleta več kot trikrat tedensko;
 • profesionalni baletni plesalci;
 • koreografi s področja baleta in sodobnega plesa (glej razpis v nadaljevanju).

V.

PREDVIDENI POTEK TEKMOVANJA PO DNEVIH:

Tekmovanje se bo odvijalo na odru Gledališke in koncertne dvorane dvorane Lendava v času od 22. oktobra 2021 do 24. oktobra 2021.

Organizator bo časovnico tekmovanja objavil na spletni strani Baletnega tekmovanja TUTU, www.tutubaletnotekmovanje.si, najpozneje 1. oktobra 2021.


VI.

Določila razpisa za: BALETNO TEKMOVANJE TUTU 2021:

 • Tekmovanje v kategorijah BELA,II. RUMENA, III. ROZA, IV. ORANŽNA, VIII. VIJOLIČNA, IX. MODRA, X. TURKIZNA, XI. ZELENA in XII. RJAVA  bo potekalo v enem krogu.
 • Tekmovanje v kategorijah RDEČA, VI. BORDO in VII. ZLATA bo potekalo dvokrožno: 1. krog in finale.
 • Tekmovalci tekmujejo v stilih, ki jih predpisuje posamezna kategorija.
 • Tekmovanje poteka v različnih kategorijah SOLO aliSKUPINA.
 • V SOLO kategorijah tekmujejo posebej plesalke in posebej plesalci.
 • SKUPINO lahko sestavlja od 3 do 20 tekmovalcev.
 • Tekmovalec lahko tekmuje solo in/ali v skupini, na svojo željo tudi v višji starostni kategoriji.
 • Ob prijavi starosti tekmovalca se upošteva koledarsko leto od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
 • V finalu tekmovanja V. RDEČE kategorije ter v 1. krogu in finalu VI. BORDO in VII. ZLATE kategorije lahko eden od plesalcev v pas de deuxju nastopa izven konkurence oz. le kot partner.

VI./1

Določila razpisa za kategorijo: Mednarodno tekmovanje koreografskih miniatur:

Tekmovanje bo potekalo v enem krogu.

Tekmovanje zajema tri kategorije:

 • Kategorija »Vzpodbujanje lastne ustvarjalnosti 10 – 14 let«
 • Kategorija »Vzpodbujanje lastne ustvarjalnosti 15 – 18 let«
 • Kategorija »Koreografija profesionalno« 19+.

Vsa določila predpisuje dodatek k razpisu TUTU 2021: Mednarodno tekmovanje koreografskih miniatur 2021.


VII.

ŽIRIJA TEKMOVANJA

Žirijo sestavlja 5 uglednih strokovnjakov s področja baletne umetnosti iz mednarodnega in domačega strokovnega prostora.

Žirija bo določena in objavljena pred pričetkom tekmovanja v izogib lobiranju posameznih članov žirije


VIII.

KATEGORIJE BALETNEGA TEKMOVANJA TUTU 2021:

ljubiteljsko solo:

 • I. BELA plesalke in plesalci 11-13 let  (2010 – 2008)  
 • II. RUMENA plesalke in plesalci 14-16 let  (2007 – 2005)    

 

profesionalno solo:

 • III. ROZA plesalke in plesalci 11-13 let  (2010 – 2008)          
 • IV. ORANŽNA plesalke in plesalci 14-16 let  (2007 – 2005)  
 • V. RDEČA plesalke in plesalci 17-19 let  (2004 – 2002)        
 • VI. BORDO plesalke in plesalci 20-27 let  (2001 – 1994)      
 • VII. ZLATA plesalke in plesalci 28 let +  (1993 in starejši)     

 

ljubiteljsko skupine:

 • VIII. VIJOLIČNA starost v skupini 9-12 let  (2012 – 2009)    
 • IX. MODRA starost v skupini 13-17 let   (2008 – 2004)         

 

profesionalno skupine:

 • X. TURKIZNA starost v skupini  9-12 let   (2012 – 2009)      
 • XI. ZELENA starost v skupini 13-15 let  (2008 – 2006)         
 • XII. RJAVA starost v skupini 16-19 let   (2005 – 2002)          

 

kategorije KOREOGRAFIJA  (Tekmovanje koreografskih miniatur):

 • Kategorija »Vzpodbujanje lastne ustvarjalnosti 10 – 14 let«
 • Kategorija »Vzpodbujanje lastne ustvarjalnosti 15 – 18 let«
 • Kategorija »Koreografija profesionalno« 19+.

IX.

TEKMOVALCI V POSAMEZNIH KATEGORIJAH IZVAJAJO:

IX./1 – Kategorije, ki tekmujejo enokrožno

 

LJUBITELJSKO SOLO:

I. BELA kategorija:       

          plesalke in plesalci 11-13 let 

 • klasična etuda na polprstih v dolžini največ 1:50

II. RUMENA kategorija: 

           plesalke in plesalci 14-16 let 

 • klasična etuda na polprstih ali na konicah prstov v dolžini največ 2:00

PROFESIONALNO SOLO:

III. ROZA kategorija:          

          plesalke in plesalci 11-13 let

 • klasična etuda na polprstih v dolžini največ 2:00

          ali

 • znanju in sposobnostim prilagojena variacija iz seznama v prilogi 

IV. ORANŽNA kategorija: 

           plesalke in plesalci 14-16 let 

 • klasična etuda na konicah prstov v dolžini največ 2:00

           ali

 • klasična variacija iz baletov v tradicionalni koreografiji s seznama v prilogi, ki je del tega razpisa

LJUBITELJSKO SKUPINE:

VIII. VIJOLIČNA kategorija:           

           starost v skupini 9-12 let 

 • ples v dolžini najmanj 2 in največ 4 minute, ki naj bo poljubna klasična koreografija 

IX. MODRA kategorija:                                                                                            

           starost v skupini 13-17 let 

 • ples v dolžini najmanj 3 in največ 5 minut, ki naj bo poljubna (neo)klasična koreografija 

PROFESIONALNO SKUPINE:

X. TURKIZNA kategorija:                                                                                                         

           starost v skupini 9-12 let 

 • ples v dolžini najmanj 2  in največ 4 minute, ki naj bo poljubna klasična koreografija

XI. ZELENA kategorija:

           starost v skupini 13-15 let 

 • ples v dolžini najmanj 3 in največ 5 minut, ki naj bo poljubna (neo)klasična koreografija 

XII. RJAVA kategorija:                                                                                                                   

           starost v skupini 16-19 let 

 • ples v dolžini najmanj 3 in največ 7 minut, ki naj bo poljubna (neo)klasična koreografija ali odlomek/del plesa iz znanega baleta

XIII. / XIV. / XV. KATEGORIJE KOREOGRAFIJA poteka enokrožno

 • glej razpis za Tekmovanje koreografskih miniatur v nadaljevanju, ki je sestavni del tega razpisa

IX./2 – Ketgorije, ki tekmujejo dvokrožno

 

Prvi krog tekmovanja:

Drugi krog – finale tekmovanja:

V. RDEČA kategorija: 

plesalke in plesalci 17-19 let

 • dve klasični variaciji iz baletov v tradicionalni koreografiji s seznama v prilogi, ki je del tega razpisa, a ne iz pas de deuxja, prijavljenega za finale

          in

 • sodobna koreografija v dolžini največ 2:00
 • dve klasični variaciji iz baletov v tradicionalni koreografiji s seznama v prilogi, ki je del tega razpisa – eno se lahko ponovi iz 1. kroga

         ali

 • pas de deux iz baletov v tradicionalni koreografiji s seznama v prilogi, ki je del tega razpisa

 

VI. BORDO kategorija:

plesalke in plesalci 20-27 let

 • dve klasični variaciji iz baletov v tradicionalni koreografiji s seznama v prilogi, ki je del tega razpisa, a ne iz pas de deuxja, prijavljenega za finale

         ali

 • pas de deux iz seznama v prilogi, ki je del tega razpisa

         in

 • sodobna koreografija v dolžini največ 2:00
 • dve klasični variaciji iz baletov v tradicionalni koreografiji s seznama v prilogi, ki je del tega razpisa – variacije iz 1. kroga se ne sme ponavljati

          ali

 • pas de deux iz baletov v tradicionalni koreografiji s seznama v prilogi, ki je del tega razpisa – pas de deux iz 1. kroga se ne sme ponavljati

 

VII. ZLATA kategorija:

plesalke in plesalci 28 let +

 • klasična baletna koreografija – dve variaciji oz. sola 

          ali 

 • katerikoli pas de deux oz. duet iz neoklasičnega ali klasičnega baletnega repertoarja brez omejitve v stilu, karakterju itd., kar pomeni, da tekmovalkam/tekmovalcem v kategoriji VII. Zlata ni potrebno upoštevati seznama tradicionalnih koreografij, ki je priloga tega razpisa. Če tekmovalka/tekmovalec izbere pas de deux iz klasičnega baletnega repertoarja v originalni tradicionalni koreografiji, mora ta biti izveden v celoti, kot ga predpisuje originalna koreografija in ne le deloma kot npr. zgolj adagio in coda

          in

 • sodobni duet ali solo v dolžini največ 5:00

 

 Le v kategoriji VII. ZLATA žirija  primarno ocenjuje umetniško  interpretacijo, sekundarno pa tehnično  izvedbo.

 • klasični baletni koreografiji – dve variaciji oz. sola 

          ali 

 • pas de deux oz. duet iz neoklasičnega ali klasičnega baletnega repertoarja brez omejitve v stilu, karakterju itd., kar pomeni, da tekmovalkam/tekmovalcem v kategoriji VII. Zlata ni potrebno upoštevati seznama tradicionalnih koreografij, ki je priloga tega razpisa. Če tekmovalka/tekmovalec izbere pas de deux iz klasičnega baletnega repertoarja v originalni tradicionalni koreografiji, mora ta biti izveden v celoti, kot ga predpisuje originalna koreografija in ne le deloma kot npr. zgolj adagio in coda

 

 Le v kategoriji VII. ZLATA žirija  primarno ocenjuje umetniško  interpretacijo, sekundarno pa  tehnično izvedbo.

 Program izvajan v 1. krogu  tekmovanja se ne sme ponoviti!

 

Variacije ali pas de deuxe lahko tekmovalci v vseh kategorijah, ki variacije ali pas de deuxe dovoljujejo, razen v kategoriji VII. ZLATA, kjer tekmovalci izbirajo brez omejitev, lahko izberejo le iz nabora, ki je dodatek temu razpisu.


X.

OCENJEVANJE

Tekmovalci ob prijavi na dan prihoda prejmejo tekmovalne številke, ki so njihova identifikacija med tekmovanjem.

Strokovni žiriji se tekmovalce predstavi izključno po številki, brez imena in priimka. Prav tako se do objave finalnih rezultatov vse evidence tekmovalcev vodijo v številkah.

Tekmovalci tekmujejo v mednarodni in nacionalni – slovenski konkurenci.

Tekmovalce bo ocenjevala žirija, sestavljena iz uglednih strokovnjakov s področja baletne in sodobno-plesne umetnosti iz mednarodnega in domačega prostora.

Člani žirije bodo ocenjevali na ocenjevalnih listih po kriterijih in pravilniku, ki jih je pripravil OO DBUS za BALETNO TEKMOVANJE TUTU.

Nastopi se ocenjujejo s točkami od 60 do 100; za vstop v finale je treba zbrati 75 točk.

Ocena iz 1. kroga se pri končni oceni ne sešteva z oceno iz finala.

Ocena iz finala določa končni vrstni red in nagrade. V primeru enakega števila točk dveh ali več kandidatov o zmagovalcu odloči žirija.

Rezultati tekmovanja bodo objavljeni na oglasni deski do treh ur po koncu tekmovalne kategorije.

Žirija bo pedagogu oz. mentorju po zaključku tekmovanja omogočila vpogled v ocenjevalne liste.

Po 1. krogu tekmovanja bo objavljen le seznam tistih, ki so se uvrstili v finale, brez  doseženega števila točk. Število doseženih točk v 1. krogu tekmovanja bo za tekmovalce, ki nadaljujejo v finale objavljeno šele z rezultati finalnega kroga tekmovanja.

Tistim, ki se v finale ne bodo uvrstili, bosta žirija in OO TUTU omogočila vpogled ocen doseženih v 1. krogu.

Morebitne pritožbe je treba vložiti najkasneje uro po objavi rezultatov na OO TUTU. Odločitve žirije so dokončne.

OO TUTU  določi tajnika žirije, ki nadzira vpis ocen članov žirije v ocenjevalne liste in vodi zapisnik o poteku ocenjevanja na tekmovanju. Tajnik žirije je le administrativna oseba, ni član žirije.

Člani žirije so pri svojem delu dolžni upoštevati ta razpis.

Žirija lahko tekmovalca izloči oziroma diskvalificira, če ugotovi, da izvajani program ni v skladu s programom, navedenim v prijavnici, in z razpisom tekmovanja.


XI.

PRIZNANJA / MEDALJE / NAGRADE: TUTU – slovensko baletno tekmovanje:

PRIZNANJE ZA UDELEŽBO:

 • vsi udeleženci tekmovanja prejmejo priznanje za udeležbo.

MEDALJE:

 • prejmejo prvi trije uvrščeni tekmovalci ali skupine v posamezni kategoriji

 

NAGRADE ZA IZVEDBO ETUDE OZIROMA KLASIČNE VARIACIJE V KATEGORIJAH I. BELA, II. RUMENA, III. ROZA, IV. ORANŽNA:

 • prejmejo prvi trije najvišje ocenjeni tekmovalci z doseženimi točkami.
 • v posamezni kategoriji ni mogoče podeliti več kot eno prvo, eno drugo in eno tretjo nagrado.

 

NAGRADE V KATEGORIJAH V. RDEČA, VI. BORDO, VII. ZLATA, VIII. VIJOLIČNA, IX. MODRA, X. TURKIZNA, XI. ZELENA in XII. RJAVA:

 • prejmejo prvi trije najvišje ocenjeni tekmovalci ali skupine z doseženimi točkami.
 • v posamezni kategoriji ni mogoče podeliti več kot eno prvo, eno drugo in eno tretjo nagrado.

 

MEDALJE

 • zlata medalja: prvouvrščeni tekmovalec ali skupina v posamezni kategoriji
 • srebrna medalja: drugouvrščeni tekmovalec ali skupina v posamezni kategoriji
 • bronasta medalja: tretjeuvrščeni tekmovalec ali skupina v posamezni kategoriji

 

NAGRADE

 • nagrada: 95 – 100 točk
 • nagrada: 90 – 94,99 točke
 • nagrada: 85 – 89,99 točke

 

DODATNE NAGRADE

V kategorijah: I. BELA, II. RUMENA, III. ROZA, IV. ORANŽNA in V. RDEČA se lahko podelita dve dodatni nagradi skladno z odločitvijo žirije:

 • 1 nagrada za najbolj talentiranega tekmovalca/ko – nagrado predstavlja listina
 • 1 nagrada za muzikalnost – nagrado predstavlja listina

Žirija lahko nagrajence izbere ne glede na doseženo število točk.

 

V kategorijah:  VIII. VIJOLIČNAa, IX. MODRA, X. TURKIZNA, XI. ZELENA in XII. RJAVA se podeli po ena nagrada skladno z odločitvijo žirije:

 • 1 nagrada za najboljšo usklajenost, muzikalnost in izvedbo – nagrado predstavlja listina.

 

V kategorijah:  I. BELA, II. RUMENA, III. ROZA, IV. ORANŽNA, VIII. VIJOLIČNA, IX. MODRA, X. TURKIZNA, XI. ZELENA in XII. RJAVA se lahko podeli po ena dodatna nagrada skladno z odločitvijo žirije:

 • 1 nagrada baletnemu učitelju za pripravo koreografije etude – nagrado predstavlja listina
 1. V kategorijah: V. RDEČA, VI. BORDO in VII. ZLATA kategoriji se lahko podeli ena nagrada skladno z odločitvijo žirije:
 • 1 nagrada koreografu za pripravo sodobne koreografije – nagrado predstavlja listina 

 

GRAND PRIX

Grand prix se lahko podeli  v VI. BORDO kategoriji in VII. ZLATI kategoriji, a le, če vsi člani žirije tekmovalcu dodelijo po 100 točk.

 • Višina nagrade GRAND PRIX v VI. BORDO kategoriji znaša 1000,00 eur bruto
 • Višina nagrade GRAND PRIX v VII. ZLATA kategorija znaša 1000,00 eur bruto.

Če točke za Grand prix doseže več tekmovalcev, prejme vsak tekmovalec sorazmeren delež vrednosti nagrade.

Omejitev, ki velja za kategoriji VI. Bordo in VII. Zlata: tekmovalke/tekmovalci, ki so v kategorijah bodisi VI. Bordo ali VII. Zlata na enem od preteklih baletnih tekmovanj TUTU osvojili prvo mesto ali Grand prix, se na tekmovanje v taisti kategoriji ne morejo prijaviti, lahko pa v njej sodelujejo kot partner izven tekmovalne konkurence.

 

POSEBNE NAGRADE

 • so lahko podeljene s strani žirantov v obliki štipendij ali šolnin;
 • Društvo baletnih umetnikov Slovenije lahko izbere do pet tekmovalcev, ki jih bo vključilo v program baletnih koncertov ali predstav v letih 2021/2022.
 • Društvo baletnih umetnikov Slovenije bo po svoji prisoji podelilo nagrado/nagrade za udeležbo na Mednarodnem poletnem baletnem seminarju Dancs-Piran.
 • Baletne trgovine lahko podelijo posebne nagrade v obliki baletnih oblačil, bonov za popuste itd.

XII.

DELAVNICE – MASTERCLASSES

V času tekmovanja bodo organizirane baletne delavnice, ki jih bodo vodili člani žirije.


XIII.

PRIJAVA

Prijave se sprejemajo izključno na »SPLETNI PRIJAVNICI«, ki se nahaja na spletni strani

www.tutubaletnotekmovanje.si.

Prijavnica je veljavna, če vsebuje vse zahtevane podatke.

Tekmovalci morajo spletni prijavnico v rubrikah »dodaj datoteko« priložiti naslednje dokumente:

za SOLO kategorije:

 • scan osebnega dokumenta ali rojstnega lista
 • dve fotografiji: na eni naj bo kandidat v baletni pozi (!), druga pa naj bo portret kot za dokumente (Datoteka mora nositi ime in priimek tekmovalca in ne zgolj oznake kot npr IMG_20. Dovoleni formati fotografij so jpeg, jpg in png; resolucija mora biti 300 dpi; maximalna velikost datoteke je 1MB. Fotografija mora biti formata 3,5 x 4,5 cm.)
 • fotografije v baletni pozi morajo imeti enobarvno ozadje
 • kopijo potrdila o plačani prijavnini

 

za SKUPINA kategorije:

 • scan osebnega dokumenta ali rojstnega lista vsakega sodelujočega (Datoteka mora nositi ime in priimek tekmovalca in ne zgolj oznake kot npr IMG_20. Dovoleni formati fotografij so jpeg, jpg in png; resolucija mora biti 300 dpi; maximalna velikost datoteke je 1MB. Fotografija mora biti formata 3,5 x 4,5 cm.)
 • eno skupinsko fotografijo v baletni pozi (Datoteka mora nositi naziv tekmovalne skupine, npr. šola in ne zgolj oznake kot npr IMG_20. Dovoleni formati fotografij so jpeg, jpg in png; resolucija mora biti 300 dpi; maximalna velikost datoteke je 1MB. Fotografija mora biti formata 3,5 x 4,5 cm.)
 • fotografije v baletni pozi morajo imeti enobarvno ozadje
 • kopijo potrdila o plačani prijavnini

XIV.

POŠILJANJE GLASBENIH POSNETKOV

Glasbene posnetke je treba poslati preko spletnega obrazca: »POŠLJI GLASBO ZA TUTU«, ki se nahaja na naslednji povezavi:

OBRAZEC ZA POŠILJANJE GLASBE

v formatu mp3 najkasneje do 10. oktobra 2021, pri čemer morajo imena datoteke vsebovati naslednje podatke:

 • ime in priimek tekmovalca /ime skupine / ustanove
 • kategorijo, v kateri tekmuje
 • navedbo ali je glasba za 1. krog oz. za finale.

Glasbeni posnetki morejo biti zvočno čisti, ne smejo vsebovati šumov in zaključka glasbe brez »fade out« opcije!


XV.

ROK ZA PRIJAVE

Rok za prijave na BALETNO TEKMOVANJE TUTU 2020 je 1. oktober 2021 do 24:00.

Prijave, prispele po tem datumu, ne bodo upoštevane.

Glasbene posnetke je potrebno poslati najkasneje do 10. oktobra 2021 do 24:00.

Vprašanja v zvezi z dodatnimi informacijami sprejemamo izključno preko »SPLETNEGA OBRAZCA«, ki se nahaja na spletni strani www.tutubaletnotekmovanje.si.


XVI.

STROŠKI BIVANJA

Stroške bivanja, prehrane in prevoza na prizorišče tekmovanja krijejo tekmovalci in njihovi spremljevalci sami. OO TUTU  bo na spletni strani objavil možnosti prenočišč in prehrane.


XVII.

PRIJAVNINA

Prijavnino se vplača na:

  • Društvo baletnih umetnikov Slovenije
  • Župančičeva 1
  • 1000 Ljubljana
  • TRR SI56 0201 0025 3272 398 (NLB d.d.)
  • BIC/SWIFT CODE/IBAN….
  • Sklic: 00 2021
 • z navedbo: TUTU 2021 – ime in priimek tekmovalca oz. ustanove, ko gre za skupino.

 

Prijavnina po posameznih kategorijah:

I.     BELA: za tekmovalca

30  €

II.    RUMENA: za tekmovalca

30  €

III.   ROZA: za tekmovalca

30  €

IV.   ORANŽNA: za tekmovalca

30 €

V.    RDEČA: za tekmovalca

40 €

VI.   BORDO: za tekmovalca

40 

VII.  ZLATA za tekmovalca

40 €

VIII. VIJOLIČNA: za skupino

90 

IX.   MODRA: za skupino

90 

X.   TURKIZNA za skupino

90 €

XI.    ZELENA: za skupino

90 €

XII.   RJAVA: za skupino

90 €

XIII. KOREOGRAFIJA 10 – 14 LET: za tekmovalca – koreografa / po osebi

30

XIII. KOREOGRAFIJA: 15 – 18 LET za tekmovalca – koreografa / po osebi

30

XIII. KOREOGRAFIJA: PROFESIONALNO za tekmovalca – koreografa

Za vsakega dodatnega sodelujočega v tekmovalni koreografiji razen prvega plesalca

50

20 €

 

XVIII.

DRUGE DOLOČBE

Organizator ima ekskluzivno pravico snemanja in fotografiranja v času tekmovanja, na zaključnem koncertu in na morebitnih poznejših nastopih. Tekmovalci se s sprejetjem razpisa in prijavo odrekajo vsem pravicam do honorarja za nastope, avtorske pravice za uporabo forografij, videa in televizijskih posnetkov pa prenesejo na organizatorja.

Tekmovalci so dolžni sami kriti stroške morebitnih avtorskih pravic za uporabo ali predvajanje glasbe.

Tekmovalci lahko sami pridobijo privolitev in dovoljenje za uporabo glasbe od avtorja samega, dovoljenje s podpisom avtorja pa morajo posredovati OO TUTU kot prilogo po elektronski pošti.

Striktno je na tekmovanju prepovedano izvajati avtorsko zaščitene koreografije, razen če tekmovalka/tekmovalec ali skupina pridobi uradno pisno soglasje avtorja – koreografa! V primeru, da tekmovalec za izvedbo na tekmovanju uporablja avtorsko zaščiteno glasbo ali koreografijo, organziator za morebitne posledice ne nosi odgovornosti.

Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe in škodo, nastalo v času tekmovanja.

V primeru, da bodo v času, ko je predvidena izvedba Mednarodnega baletnega tekmovanja TUTU 2021 ponovno v veljavi ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa in z njim povezane nalezljive bolezni Covid-19, ki bodo prepovedovali izvedbo tekmovanja v živo, bo Mednarodno tekmovanje koreografskih miniatur 2021 v istem ali kasnejšem terminu do konca koledarskega leta 2021 realizirano na daljavo (online).

 

OO TUTU – Slovensko baletno tekmovanje 2021

Ljubljana, maj 2021


 

DODATEK K RAZPISU TUTU 2021 / 1:

TEKMOVANJE KOREOGRAFSKIH MINIATUR

Besedilo razpisa

01

Društvo baletnih umetnikov Slovenije objavlja razpis za prijave na Mednarodno tekmovanje koreografskih miniatur s področja baleta in plesa.


02

Organizator tekmovanja je Društvo baletnih umetnikov Slovenije v sodelovanju z Gledališko in koncertno dvorano Lendava.


03

Organizacijski odbor tekmovanja:

 1. Tomaž Rode, predsednik
 2. Mirjana Šrot
 3. Matjaž Marin

04

Mednarodno tekmovanje koreografskih miniatur bo potekalo v okviru BALETNEGA TEKMOVANJA TUTU 2021 v času od 22. – 24. oktobra 2021 na odru Gledališke in koncertne dvorane Lendava in se bo izvajalov naslednjih kategorijah:

 • Kategorija – KOREOGRAFIJA, spodbujanje lastne ustvarjalnosti
  • Tekmujejo lahko plesalci v starosti 10 – 14 let;
  • Kandidati tekmujejo z eno lastno koreografijo v trajanju od 2 – 4 minut;
  • Koreografijo morajo sestaviti tekmovalci sami brez mentorske pomoči;
  • V koreografiji lahko nastopi en tekmovalec, ki koreografijo sestavi sam oziroma do trije tekmovalci, ki koreografijo oblikujejo v timskem duhu, kar pomeni, da koreografije v primeru dveh ali treh sodelujočih ne sestavi en sam tekmovalec ampak vsi, v tekmovalni koreografiji sodelujoči plesalci – tekmovalci.

 

 • XIV. Kategorija – KOREOGRAFIJA, spodbujanje lastne ustvarjalnosti
  • Tekmujejo lahko plesalci v starosti 15 – 18 let;
  • Kandidati tekmujejo z eno lastno koreografijo v trajanju od 2 – 4 minut;
  • Koreografijo morajo sestaviti tekmovalci sami brez mentorske pomoči;
  • V koreografiji lahko nastopi en tekmovalec, ki koreografijo sestavi sam oziroma do trije tekmovalci, ki koreografijo oblikujejo v timskem duhu, kar pomeni, da koreografije v primeru dveh ali treh sodelujočih ne sestavi en sam tekmovalec ampak vsi, v tekmovalni koreografiji sodelujoči plesalci – tekmovalci.

 

 • XV. Kategorija – KOREOGRAFIJA PROFESIONALNO
  • Tekmujejo lahko profesionalni plesalci in koreografi oziroma plesalci in koreografi, ki so zaključili baletno ali plesno izobraževanje brez starostne omejitve;
  • Kandidati tekmujejo z eno koreografijo v trajanju od 5 – 10 minut;
  • V koreografiji lahko nastopa od enega do deset plesalcev.

 

Tekmovanje bo potekalo v enem tekmovalnem krogu, in sicer:

 • ob enotni odrski svetlobi za kategoriji Kategorija – KOREOGRAFIJA, spodbujanje lastne ustvarjalnosti in XIV. Kategorija – KOREOGRAFIJA, spodbujanje lastne ustvarjalnosti
 • ob umetniški luči, ki jo oblikuje tekmovalec – koreograf za kategorijo KOREOGRAFIJA – PROFESIONALNO.

Časovnico Tekmovanja koreografskih miniatur bo OO objavil najkasneje 15. oktobra 2021.

Svečani koncert s podelitvijo nagrad bo predvidoma* 24. oktobra 2021 v večernih urah.

* OO lahko z ozirom, da se zaradi manjšega števila tekmovalcev tekmovanje zaključi prej kot 24. oktobra 2021, datum Svečanega koncerta baletnega tekmovanja TUTU 2021 s podelitvijo nagrad prestavi na zgodnejši datum.


05

Namen Tekmovanja koreografskih miniatur v kategorijah XIII. Kategorija – KOREOGRAFIJA in XIV. Kategorija – KOREOGRAFIJA je spodbujanje lastne koreografske ustvarjalnosti v zgodnjem starostnem obdobju.

Namen Tekmovanja koreografskih miniatur v kategoriji XV. KOREOGRAFIJA PROFESIONALNO je promocija, baleta in plesa, njuno vrednotenje v najširšem smislu, odkrivanje domačih koreografskih potencialov, spodbujanje njihovega razvoja ter razvoja kvalitete s področja koreografije ter seznanjanje širšega kroga populacije s trenutnim stanjem in trendi na področju koreografije v Sloveniji.


06

Kriteriji v kategorijah XIII. Kategorija – KOREOGRAFIJA in XIV. Kategorija – KOREOGRAFIJA

 • ustvarjalni talent s poudarkom na inovativnosti.

 

Kriteriji v kategoriji XV. KOREOGRAFIJA PROFESIONALNO

 • originalnost in inovativnost koreografskega izraza
 • inventivno koriščenje prostora, glasbe in ostalih scenskih elementov
 • inventivnost kostumov
 • oblikovana svetlobna podoba
 • stilna izenačenost
 • visok nivo intepretacije in izvedbe.

07

Tekmovalci se na Tekmovanje koreografskih miniatur prijavijo izključno preko »SPLETNEGA PRIJAVNEGA OBRAZCA«, ki je dostopen na internetni strani www.tutubaletnotekmovanje.si.


08

Na tekmovanje se kot koreografi lahko prijavijo posamezniki s področja baleta in modernega oziroma sodobnega plesa, ki so:

 • državljani Republike Slovenije,
 • tuji državljani.

09

Glasbene posnetke je treba poslati preko spletnega obrazca: »POŠLJI GLASBO ZA TUTU«, ki se nahaja na naslednji spletni povezavi:

OBRAZEC ZA POŠILJANJE GLASBE

v formatu mp3 najkasneje do 10. oktobra 2021 pri čemer morajo imena datoteke vsebovati naslednje podatke:

 • ime in priimek tekmovalca – koreografa /naslov koreografije.

10

Izvedba glasbe v živo je dovoljena za Kategorijo XV KOREOGRAFIJA PROFESIONALNO.

Uporava scenografije, razen preprostih rekvizitov, ni dovoljena.

Za XIII. Kategorija – KOREOGRAFIJA in XIV. Kategorija – KOREOGRAFIJA je scenska podoba in odrska svetloba enaka za vse tekmovalce

Za XV. Kategorija – KOREOGRAFIJA PROFESIONALNO so scenska podoba odra in svetlobne možnosti dispozicijsko enake za vse tekmovalce, pri čemer:

 • umetniško svetlobno podobo tekmovalne koreografije z oblikovalcem luči oblikuje tekmovalec – koreograf, in sicer skladno z možnostmi svetlobnega parka;
 • scenska podoba odra (barva baletnega poda, stranske zavese, back prospekt itd.), je vnaprej določena in je kot pogoj enaka za vse tekmovalce. Eventuelno bo mogoča le izbira back prospekta med barvama črna ali bela.

Za zahteve svetlobne podobe je potrebno najkasneje do 10. oktobra 2021 poslati pravočasno izpolnjen Spletni obrazec za tehnične informacije: Tekmovanje koreografskih miniatur, ki je dostopen na naslednji povezavi:

OBRAZEC ZA TEHNIČNE INFORMACIJE “TEKMOVANJE KOREOGRAFSKIH MINIATUR”

Vsak tekmovalec – koreograf, ki se prijavi na tekmovanje v XV. Kategoriji KOREOGRAFIJA PROFESIONALNObo prejel urnik za oblikovanje svetlobne podobe.


11

Žirijo sestavlja 5 uglednih strokovnjakov s področja baletne umetnosti iz mednarodnega in domačega strokovnega prostora.

Žirija bo določena in objavljena tik pred tekmovanjem v izogib lobiranju posameznih članov žirije.


12

Skrajni rok za prijave na Tekmovanje koreografskih miniatur je 1. oktober 2021


13

Za veljavno prijavo se smatra v celoti izpolnjen in poslan spletni prijavni obrazec.

Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo poslane po elektronski pošti do vključno      1. oktobra 2021, do 24:00 ure.

Predlogi oddani 2. oktobra 2021 in kasneje ne bodo upoštevani.


14

Strokovna žirija bo koreografije ocenjevala s točkami od 50 – 100.

Za XIII. Kategorija – KOREOGRAFIJA in XIV. Kategorija – KOREOGRAFIJA:

Zmagovalna koreografija tekmovanja bo tista koreografija, ki doseže izmed vseh tekmovalnih koreografijnajvišje število točk.

 

Za XV. Kategorija – KOREOGRAFIJA PROFESIONALNO:

Zmagovalec tekmovanja bo tekmovalec, katerega tekmovalna koreografija doseže izmed vseh tekmovalcev najvišje število točk.


15

Nagrade:

Strokovna žirija lahko v vseh kategorijah Tekmovanja koreografskih miniatur podeli naslednje nagrade:

  • 1x prvo nagrado,
  • 1x drugo nagrado,
  • 1x tretjo nagrado.

Za posamezno nagrado je potrebno prejeti število točk med 85 – 100. Podeljene so lahko največ tri nagrade skladno z linearno doseženo višino točk:

 • Prvo nagrado lahko prejme tekmovalna koreografija, ki je dosegla najvišje število točk, vendar ne manj kot 95
 • Drugo nagrado lahko prejme tekmovalna koreografija, ki je dosegla drugo mesto po številu točk, vendar ne manj kot 90
 • Tretjo nagrado lahko prejme tekmovalna koreografija, ki je dosegla drugo mesto po številu točk, vendar ne manj kot 85.

Žirija lahko nagrade podeli ali ne podeli skladno s kriteriji, ki jih zavzame. Posamezna nagrada ne more biti podeljena dvema ali več koreografom.

Nagrade v XIII. Kategorija – KOREOGRAFIJA in XIV. Kategorija KOREOGRAFIJA:

 • Nagrade predstavlja listina.

 

Višina nagrad v XV. KATEGORIJI – KOREOGRAFIJA PROFESIONALNO:

 • Prva nagrada: 700,00 eur bruto (95 – 100 točk),
 • Druga nagrada: 500,00 eur bruto (90 – 95 točk),
 • Tretja nagrada: 300,00 eur bruto (85 – 90 točk).

Nagrade bodo nakazane na račun nagrajencev skladno z odločbo, ki jo na zahtevo strokovne žirije izda Društvo baletnih umetnikov Slovenije.


16

Za XIII. Kategorija – KOREOGRAFIJA in XIV. Kategorija – KOREOGRAFIJA:

Ne glede na doseženo število točk s strani strokovne žirije tekmovanja, prvouvrščena, drugouvrščena in tretjeuvrščena koreografija prejmejo zlato, srebrno in bronasto medaljo. Če v koreografiji sodelujeta dva ali trije tekmovalci prejmejo le ti eno medaljo.

 

Za XV. Kategorija – KOREOGRAFIJA PROFESIONALNO:

Ne glede na doseženo število točk s strani strokovne žirije tekmovanja, prvouvrščeni, drugouvrščeni in tretjeuvrščeni koreograf – tekmovalec prejmejo zlato, srebrno in bronasto medaljo.

V primeru, da nobena od tekmovalnih koreografij ne prestopi praga za nagrade, t.j. 85 točk, je zmagovalec tekmovanja tekmovalec s koreografijo, ki je od vseh prejela najvišje število točk, ne glede na njihovo višino.

V kolikor zmagovalec ne doseže potrebnega števila točk za dodelitev ene od nagrad iz točke 14 tega razpisa se ga označi kot zmagovalca, vendar se mu nagrade ne dodeli.


17

Posebne nagrade:

 • Do največ 7 tekmovalnih koreografij bo Društvo baletnih umetnikov Slovenije uvrstilo v svoje redne javno izvajane programe baletnih koncertov.

18

Javna podelitev nagrad bo v okviru Svečanega baletnega koncerta TUTU 2021, predvidoma* 24. oktobra2021 na odru Gledališke in koncertne dvorane Lendava v večernih urah. Tekmovalci, ki jih izbere žirija, so dolžni nastopiti na zaključnem svečanem koncertu.

* OO lahko z ozirom, da se zaradi manjšega števila tekmovalcev tekmovanje zaključi prej kot 24. oktobra 2021, datum Svečanega koncerta TUTU 2021 s podelitvijo nagrad prestavi na zgodnejši datum.


19

Protikorupcijska določba

Nedovoljeno je kakorkoli vplivati na delo strokovne žirije.


20

Odločitev strokovne žirije je dokončna. Na odločitev žirije je možno podati ugovor le, v kolikor obstajajo tehtni in utemeljeni razlogi, ki nakazujejo na neupoštevanje pravil tekmovanja s strani strokovne žirije. V tem primeru ugovor takoj po njegovi vložitvi obravnava Častno razsodišče, ki ravna skladno s pravili tekmovanja. Pravila tekmovanja sprejme organizacijski odbor in jih objavi na internetni strani www.tutubaletnotekmovanje.si.


21

Organizator tekmovalcem za udeležbo na tekmovanju ne krije potnih stroškov, stroškov nočitev, stroškov dnevnic, honorarjev, stroškov nakupa ali najema materialnih potreb, stroškov za kostume ali kakršnegakoli drugega plačila tekmovalcem in izvajalcem njihovih koreografij.


22

Kotizacija za udeležbo na Tekmovanju koreografskih miniatur je:

XIII. KOREOGRAFIJA 10 – 14 LET: za tekmovalca – koreografa / po osebi

30

XIII. KOREOGRAFIJA: 15 – 18 LET za tekmovalca – koreografa / po osebi

30

XIII. KOREOGRAFIJA: PROFESIONALNO za tekmovalca – koreografa

Za vsakega dodatnega sodelujočega v tekmovalni koreografiji razen prvega plesalca

50

20 €

 

Kotizacija se plača ob prijavi na račun:

  • Društvo baletnih umetnikov Slovenije, Župančičeva 1, 1000 Ljubljana
  • TRR številka: SI56 0201 0025 3272 398
  • odprt pri NLB d.d.,
  • na sklic 00 2021

Za vse informacije v zvezi s Tekmovanjem koreografskih miniatur izpolnite in pošljite spletni vprašalnik, ki se nahaja na internetni strani

www.tutubaletnotekmovanje.si.


23

V primeru, da bodo v času, ko je predvidena izvedba Mednarodnega tekmovanja koreografskih miniatur 2021 ponovno v veljavi ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa in z njim povezane nalezljive bolezni Covid-19, ki bodo prepovedovali izvedbo tekmovanja v živo, bo Mednarodno tekmovanje koreografskih miniatur 2021 v istem ali kasnejšem terminu do konca koledarskega leta 2021 realizirano na daljavo (online).

 

OO TUTU,

Društvo baletnih umetnikov Slovenije

 


PRILOGA K RAZPISU

SEZNAM variacij in pas de deuxjev za 1. krog in finale tekmovanja:

Čajkovski: LABODJE JEZERO

 • moška in ženski variaciji iz Pas de trois
 • variacija Odette
 • Pas de deux Odette in princa Siegfrieda
 • variaciji Odile in princa Siegfrieda
 • Pas de deux Odile in princa Siegfrieda

Čajkovski: TRNULJČICA

 • variacije vseh vil iz prologa
 • variacija Aurore
 • variacija Florine in Plave ptice
 • Pas de deux Florine in Plave ptice
 • Pas de deux Aurore in princa Desiréja
 • variacija Aurore in Princa Desiréja
 • variacije dragih kamnov: Zlato, Srebro, Diamant, Safir

Čajkovski: HRESTAČ

 • variacija Sladkorne vile
 • Pas de deux Klare in Princa

Minkus: DON KIHOT

 • variacije Kitri iz I.,II.,III.dejanja
 • variacije Amorja, Driade
 • variacije Basila, Prijateljice
 • Pas de deux Kitri in Basila

Minkus: PAQUITA

 • Pas de deux Paquite in Luciena d’Hervillyja
 • katerakoli ženska variacija

Minkus: BAYADERA

 • variaciji Gamzati, Solorja
 • Pas de deux Gamzati in Solorja
 • Pas de deux Nikiye in Solorja
 • variacija Nikiye, Solorja
 • vse tri variacije iz Senc

Adam: GUSAR

 • variacija Medore
 • Pas d’esclave
 • variaciji Gulnare in sužnja
 • variacija Odalisk
 • Grand Pas de deux

Adam: GISELLE

 • variacije iz Kmečkega Pas de deux
 • Kmečki pas de deux
 • variacija Giselle
 • variacija Albrechta
 • Pas de deux Giselle in Albrechta

Glazunov: RAYMONDA

 • katerakoli ženska variacija
 • variaciji Raymonde in Jeana de Brienna

Pugni: ESMERALDA

 • variacija Esmeralde in Phoebusa
 • variacija Diane in Actéona
 • Pas de deux Diane in Actéona

Auber: GRAND PAS CLASSIQUE

 • ženska in moška variacija
 • Grand pas de deux

Saint-Léon: LA VIVANDIÈRE

 • moška in ženske variacije
 • Pas de deux

Pugni: BENEŠKI KARNEVAL

 • ženska in moška variacija
 • Pas de deux

Hertel: NAVIHANKA

 • variaciji Lise in Colina
 • Pas de deux III. dejanje

Délibes: COPPELIA

 • variaciji Swanilde
 • variacija Franza
 • Pas de deux III. dejanje

Løvenskjold: LA SYLPHIDE

 • variacija Jamesa
 • variaciji Sylphide in Jamesa

Chopin: LES SYLPHIDES

 • vse variacije

Paulli: NAPOLI

 • variacije iz Pas de six

Helsted: FESTIVAL V GENZANU

 • variacije iz Pas de deux
 • Pas de deux

Asafjev: PLAMEN PARIZA

 • variaciji Jeanne in Philippa
 • Pas de deuxJeanne in Philippa

Drigo: HARLEKINADA

 • variacije
 • Pas de deux